ulus_din_sinif

Ulus, Din, Sınıf: Cuma Çiçek

Etnisite-Milliyetçilik

Kitap, Dr. tezi olarak hazırlandığı için ilgili kavram-teorilerle tanışıklığı olmayan kimseler için nispeten ağır gelebilir. İyi bir altyapı olmadan okunursa yorar ve verimli olmaz. Ancak bu kavram-teoriler alan araştırmalarıyla birleştiğinde çalışmaları değerli kılıyor. Çoğu gazetecinin çalışmalarında bu olmadığı için derinlik oluşmuyor. Türkiye’de Kürt Mutabakatının İnşaası klasik Kürt araştırmalarından ayrı bir zemine oturuyor.

Çiçek Türkiye’deki Kürt toplumunu üç ana bloğa ayırıyor; Kürt ulusalcılar, dindarlar ve ekonomik elitler. Bu üç ayrı blok sosyo-kültürel meselelerde birbirleriyle değişik şekillerde işbirliği-çatışma alanları oluşturmaktadır. Kitapta, Kürtlerin uluslaşma süreci, kimlik kargaşaları, Kürtlerde sekülerleşme süreci, PKK’nin buna etkileri, dini gruplaşmalar, Alevi-Sunni çatışmaları gibi çok önemli konular incelenmiş. PKK ve siyasal yapıları üzerine yaptığı değerlendirmeler ayrıca önemli. Uzun süre bu hareketle yakın ilişkileri olması sebebiyle gözlemleri ve yorumları içerden kabul edilebilir. Ancak bu durum objektifliğine zarar vermemiş gibi.

Bir cevap yazın