Sosyolojinin İlkeleri: Henri Mendras

Sosyolojinin İlkeleri: Henri Mendras

Favori Kitaplar, Genel Sosyoloji, Sosyolojiye Giriş

Henri Mendras köy sosyolojisi çalışmalarıyla tanınan, teorik açıdan sosyolojiye önemli katkıları olan Fransız bir düşünürdür. Bu eseri zengin kavramsal içerik ve örneklerle doludur. Sosyolojinin genel konularını ele almıştır. Kendisine has bir yazım ve açıklama tarzı var.

Henri Mendras: Sosyolojinin İlkeleri

Sosyolojinin İlkeleri şu başlıkları içerir; Sosyoloji nedir? Birey ve toplum, toplumda temel grup, düşünce, tavırlar ve önyargılar, konum, rol ve statüler, değer, norm ve töreler, yapılar ve işlevler, geleneksel toplumlar ve endüstri toplumları, aile, ağlar ve organizasyon, eşitsizlikler, sınıflar ve sosyal katmanlaşma, çatışmalar, yenilikler ve değişim, sosyolog ve toplum. Buradaki her başlık kendi altında sekiz-on tane daha alt başlık barındırır. Bunların yanında metin içerisinde konuyla ilgili başka kavram ve teoriler varsa bunlar da açıklanır. Çalışma bir anlamda kitap-sözlük gibi düşünülebilir.

Sosyolojinin İlkeleri: Henri Mendras.

Çalışma iyi bir sosyolog nasıl olunur? sorusunun cevabını da vermektedir. Sıklıkla sosyoloğun nasıl davranması gerektiği anlatılır. Bunun yanında kitap okuyucunun hayatına, dünyaya bakışına katkı sunar ve sıradan gördüğü psiko-sosyal olgulara farklı açılardan bakma becerisi kazandırır.

Kitabın kapak tanıtım yazısında “sosyolojiye giriş” niteliğinde olduğu yazılmışsa da buna katılmıyorum. Ülkemizde ortalama okuma ve anlama düzeyinin düşük olması sebebiyle bu çalışmanın ancak doktora seviyesi ve sonrasında faydalı olacağını düşünüyorum. Altyapısı iyi olmayan bir okur açısından boğucu olabilir. Elbette gündelik hayattan çokça örnek içermesi okuyucuyu sürükleyebilir. Ancak teorik yönden ağır bulunabilir. Hacim ve sayfa açısından küçük görünse de gerçek öyle değil!


Bir cevap yazın