Sosyolojik Düşünce Geleneği: Robert Nisbet

Sosyolojik Düşünce Geleneği: Robert Nisbet

Genel Sosyoloji, Sosyal Teori

Sosyolojik Düşünce Geleneği: Robert Nisbet.

Robert Nisbet Sosyolojik Düşünce Geleneği


MacIntyre, bu çalışma için “mevcut literatürde, sosyolojinin muhafazakar gelenekten intikal eden mirasını bize bu kitaptan daha iyi izah edecek bir kitap bulmak neredeyse ihtimal dışıdır” ifadelerini kullanıyor. Nisbet, kesinlikle sosyolojinin kurucularının birer Aydınlanma savunucusu olmakla beraber modernitenin ortaya çıkardığı değişim konusunda karamsarlıklarını orijinal örneklerle ortaya koymuş. Kurucu babaların endişeleri ve muhafazakar tutumları çoğu çalışmada görmezden geliniyor. Oysa Sosyolojik Düşünce Geleneği muhafazakar bir endişenin çocuğudur.

Kitabın düzeni de ilginç. Temel olarak sosyolojinin en önemli kavramlardan; cemaat, otorite, statü, kutsal ve yabancılaşma konularını temelde Tocqueville, Marx, Weber, Durkheim, Le Play’den alıntılar ve genel değerlendirmelerle sunmuş. Bu sebepleçoğu Sosyoloji çalışmasından ayrılıyor.

Çalışma 18 ve 19.yy sosyo-politik tartışmalarına yabancı kimselerle sosyolojinin temel konularına vakıf olmayanlar için ağır olabilir (büyük boy 430 sh). Dr sonrası okumalar için ideal bir kitap. Eser klasik sosyoloji kitaplardan çok daha fazla entellektüel derinliğe sahip. Muhafazakarlığın savunusu ve onun rakipleri olan Radikalizm-Faşizm-Sosyalizm ile Liberalizm hakkında düşünceler açıkça ortaya konulmuş. H. Arslan’ın yazdığı sunu da ayrıca önemli değerlendirmeler içeriyor. Elbette Arslan’ın bu düzeyde bir entellektüel eserde olmaması gereken bayağılıkları can sıkıcı!.

Muhafazakarlık üzerine okuduğum en doyurucu eserlerden biri olduğunu düşünüyorum. Maalesef muhafazakarı çok ancak entellektüel camiada muhafazakarlık üzerine birikimi zayıf bir ülkeyiz. Özellikle sosyolojinin muhafazakar damarına yaptığı vurgu çok önemli. Başucu kitabı olmalı.


Bir cevap yazın