Sosyolojide Temel Fikirler: Martin Slattery

Sosyolojide Temel Fikirler: Martin Slattery

Genel Sosyoloji, Sosyolojiye Giriş

Sosyoloji okumak-çalışmak isteyen lisans-yüksek lisans öğrencilerinin ilk okuyabileceği eserlerden biri. Dahası bu çalışma gündelik yaşam üzerine daha derinlemesine bir şeyler öğrenmek isteyen bütün okuyuculara anlaşılır bir dil ve sistematik yapı sunuyor. Sosyolojide temel fikirler ve kavramları, yaklaşık 60 başlıkta, 7-8’er sayfada tanıtmış. Çoğu günlük yaşamda en sık kullandığımız kavramlar. Bazı tartışmalı konularda tarafların görüşleri beraber verilmiş. İlave okuma listeleri de faydalı.

 Bu kitabı iki ayrı lisans öğrenci grubuyla serbest okumalarda okuduk ve öğrenciler de çalışmanın verimli olduğunda hemfikir oldular. Bir sözlük veya klasik Sosyolojiye Giriş kitabı sıkıcılığında değil. Her konu beraber okunması gereken başka başka 2-3 konuya referansla ve ileri düzey okuma önerileriyle bitiyor (530 sh). Sosyolojide temel fikirler ve kavramlar iyice kavranmadıkça sosyolojik muhakemenin ve analizlerin zayıf kalacağı bilinmelidir.

Kitap temel kavramları, Kurucular dönemi, Klasik dönem ve Post-modern dönem olarak üçe ayırarak tarihsel gelişimlerini görmemizi sağlıyor. Aslında bir anlamda kavramlar üzerinden sosyolojik geleneğin özetini sunuyor.

Her daim başucu kitabı.


Bir cevap yazın