Siyasetin Sosyolojisi-Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar: Nur Vergin

Favori Kitaplar, Genel Sosyoloji

Siyasetin Sosyoloji-Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar” alanında yazılmış en yetkin eserlerden birisi. Oldukça sade bir dile sahip ve doyurucu bir çalışma. Vergin hoca edindiği deneyim ve verdiği dersleri derleyerek bu çalışmayı yıllar içerisinde oluşturmuş. Kitabı okuduğunuzda sade dili ve gündelik yaşamdan taşıdığı izler size bu hissi veriyor.

Kitabın kurgusu aslında kavramlar ve teoriler üzerinden oluşturulmuş. İktidar, otorite, meşruluk, karizmatik liderlik, elitler teorisi, hegemonya, Dünya sistemi, sivil din, ulus-devlet gibi hemen her sosyoloji dalında önümüze çıkacak kavramları Machiavelli, Althusser, Gramsci, Foucault, Marx, Weber, Durkheim, Habermas, Schmitt, Nietzsche ve bunlar üzerine yapılmış nitelikli incelemelerin tahlilleriyle sunmuş.

Vergin, Reform, Coğrafi Keşifler, Aydınlanma, Modernizm, Post-modernizm gibi süreçleri ve siyaset-felsefe ilişkilerini güzel bir dille açıklamış. Felsefenin bazı girift problemlerini siyaset sosyolojinin konularıyla harmanlamayı başarmış. Elbette bu, kitaba ayrı bir derinlik katmış. Birçok siyaset ve sosyoloji kitabında bu derinlik görülmez.

Her düzeyde okuyucuya bir şeyler vereceği kesin. Ancak genel bir sosyoloji ve felsefe altyapısı ile beraber okunduğunda çok daha faydalı olacaktır. Farklı alanlara kapalı akademisyenler için ayrıca zihin açıcı bir eser. Bir yönüyle klas bir genel sosyoloji eseri olduğu bilinmelidir. Vergin çok yerde sosyolojik yöntem üzerine yorumlar yapmış. Gündelik yaşamın sosyolojisini en ağır teorileri kullanarak, tatlı bir dille anlatmak hem iyi bir edebi yetenek hem de, söylemek haddimiz olmasa da, üstün bir akademik beceri gerektiriyor.

“Bir konuyu babaannenize anlatır gibi anlatabiliyorsanız o konuyu anlamışsınızdır!” sözü bu kitap için geçerlidir. Türkiye gibi siyasetin çok hızlı değiştiği ve sıra dışı bir çok hadisenin yaşandığı ülkede sadece entelektüel merak değil gündelik hayatı anlamak için de böyle eserlere ihtiyaç duyuluyor. “Siyasetin Sosyoloji-Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar” okuduğunuzda, “…. olayda ya da süreçte aslında ne olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum!” sözünü söyleyeceksiniz.

Bir cevap yazın