Siyasal İslamın İflası: Olivier Roy

Siyasal İslamın İflası: Olivier Roy

Din Sosyolojisi, Favori Kitaplar

 Roy’un İslamcılık hareketi üzerine yaptığı bu efsaneleşmiş çalışması 1992 yılında yayınlandı. Siyasal İslamın İflası yayınlandığı tarihten beri İslamcıların yoğun eleştirisiyle karşılaştı. Roy burada İran Devrimi, Pakistan, Afganistan, Cezayir, Malezya, Sudan, Mısır, Cezayir örnekleri üzerinden cihatçı veya siyasal alandaki İslamcılığın başarısız olduğunu ve yakın gelecekte de önemli bir başarı vaat etmediğini iddia ediyor.

Yazar’a göre 1990’lardan sonra da başka ülkelerde yeni İslamcı iktidarlar işbaşına gelebilir, yeni devrimler olabilir ve yeni cihat örgütleri kurulabilir. Ancak asıl sorun İslamcıların kendilerine rakip şeklinde gördükleri Batı kültürü karşısında alternatif bir sosyo-politik düzen kurma konusunda yaşanacaktır. Roy’a göre İslamcılar “adalet, sosyal refah, adil sistem” vaatlerinde bulunsa da böyle bir düzeni kurabilecek entelektüel donanıma sahip değiller. Bu sebeple iktidar veya gücü ele geçirdikleri yerlerde önce güçlü bir hamaset sonra ise Batı kültürü karşısında erimektedir. Dahası gelecekte bunun böyle olacağı öngörüsünde bulunmaktadır.

İslamcılık konusunda çalışma yapan herkesin mutlaka görmesi gereken bir kitap. İslamcılığın gelişimi, sebepler, örgütsel yapı, zihinsel gelişimi ve güç ile ilişkileri incelenmiş. Elbette gazeteciler, güncel konulara ilgi duyan herkes için ufuk açıcı. Dili de güzel.

İslam coğrafyasının son yüz yılı hakkında önemli değerlendirmeler bulabiliriz. Sömürge ve sonrası dönemlerde din-iktidar ilişkileri, devletlerin dini kullanım şekilleri ve İslami hareketlerin sistemlerle ilişkileri incelenmiş. 70 sonrası iktidar tecrübesi yaşadıkları yerlerde Siyasal İslamın İflası açıkça görülebilir.

Not:

Siyasal İslam’ın iflası bağlamında başka analizler için de bakabilirsiniz.

İslamcı entelijansiyanın başarısızlığını konu alan başka bir analiz için

Bir cevap yazın