Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar: Nilüfer Göle

Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar: Nilüfer Göle

Din Sosyolojisi, Sosyoloji-Araştırma

Seküler ve Dinsel aşınan sınırlar

Seküler ve Dinsel : Aşınan Sınırlar: Nilüfer Göle


 Göle’nin Avrupa-Türkiye ve bazen de diğer ülkeleri kapsayan tahlillerini içeren eser 2012 basım. Genel okuyucu için de dili kolay bir kitap (255 sh). Diğer taraftan sosyologlar için çok sayıda kavram ve teori vaadediyor.

Modern dünyada dinin-sekülerliğin artık iç içe geçtiği ve sınırların ortadan kalktığı vurgulanıyor. Bunun sebebi her ikisinin de modernlik karşısında ve birbirleriyle ilişkilerinde eskisi gibi kesin sınırlar çizememesidir. Göle’nin diğer çalışmalarında olduğu gibi bu eserde de göç olgusu sıklıkla vurgulanmış.

Sınırların aşınması ve Müslüman göç dalgaları Batı’da sınırların yeniden çizilmesi veya kimliğin yeniden inşası tartışmalarını başlattı. Aşırı-sağın Avrupa’da yükselişi bununla ilişkilidir. Oysa Modernlik iki yüzyıldır bu farklılıkları yıkıp evrensel insanı yaratmayı hedeflemiştir. Müslüman göçler ve özellikle 2.3. kuşak Avrupa doğumlu Müslümanların kamusal alanda görünürlüğü Batı’da kartları yeniden karıştırma sürecini başlattı.

Diğer taraftan Avrupalı genç kuşak Müslümanlar ciddi kafa karışıklıkları yaşıyor. Kimlik bunalımı yaşayan gençler ve eğitimli bireyler melez bir kuşak oluşturuyor. Anne-babaların dışlanan-ötekileştirilen etnik, bölgesel kimlikleri reddediliyor ve İslam üst kimliği benimseniyor. Dahası bu kimlik Batı’da alınan eğitim ve kültürle yeniden harmanlanıyor. Elbette gelenek bütün bütün terk edilmiyor.


Bir cevap yazın