Şehir, Orta Sınıf ve Kürtler

Şehir, Orta Sınıf ve Kürtler: Cenk Saraçoğlu

Etnisite-Milliyetçilik

Yazar, İzmir orta sınıfının Kürtlere bakışı üzerine araştırmalar yürütmüş. Bu araştırmalarını dışlama teorileri üzerinden değerlendirmiş. Türk-İzmirli orta sınıfın önceden tanımadığı Kürtleri göçlerle hayatının her alanında görmesiyle yeni bir refleks geliştirdiği gözlenmiş. Şehir Orta Sınıf ve Kürtler: İnkar’dan “Tanıyarak Dışlama”ya Kürt gerçeğiyle tanışan şehirli Türklerin ötekini nasıl dışladığının hikayesidir.

Eskiden tanımadığını inkar eden İzmirli göçlerle “tanıyarak dışlama”yı seçmiştir. Göçler öncesinde Devletin klasik öğretisine göre “Kürt yoktur” diyerek inkar yolunu seçen toplum 90 sonrasındaki yoğun göçlerle beraber kendisinden farklı bir toplumun varlığını kabullenmiş gibi görünse de bu sefer ötekileştirme mekanizması devreye girmiştir.

Kitapta zaman zaman yazarın ideolojik bağlılığı kendisini belli etmekle beraber bu durum çalışmanın değerli olduğu gerçeğini değiştirmez. Ülkede Kürt sorununu ancak sol anlayışın çözeceği teorisi vurgulanmış. Ancak Türkiye’de bunu hangi sol! un yapacağı muammadır. Genel anlamda sol düşüncenin farklılıkları önemsediği söylenebilse de ülkede ana akım sol grupların ulusalcı veya milliyetçi damarı ayrı bir tartışma konusudur.

Türklerin çoğu ülkede Kürtlerin dışlanmadığını ve kendileriyle her alanda eşit olduğunu söylemekten zevk alır. Kişisel tecrübelerimden hareketle de bunun tam böyle olmadığını söylemeliyim. Çalışma, gündelik hayatta bilerek-bilmeyerek Kürtlerin nasıl dışlandığının ilginç örneklerini sunuyor.

Bir cevap yazın