Postmodern Dünyada Kıbleyi Bulmak: T. J. Winter

Postmodern Dünyada Kıbleyi Bulmak: T. J. Winter

Din Sosyolojisi

Bugün Dünya’da Müslümanların durumu nedir? Neden hızla değişiyor, yakın zamanlarda “bu ahlaksızlıklar bizde olmaz!” dediğimiz şeyler şimdi nasıl normalleşiyor? sorularına sosyolojik-felsefi açılardan tatmin edici cevaplar veren bir kitap. Sonradan Müslüman olan Winter ya da Abdülhakim Murad’ın kaleme aldığı eser, sıklıkla tartıştığımız bir konuya parmak basıyor; Müslümanların modern dönemde sorunu ne? Yazar bunu bir anlamda espirili bir başlıkla soruyor; Postmodern Dünyada Kıbleyi Bulmak!

Yazar sahip olduğu felsefi-sosyolojik altyapısı ve İslam toplumları üzerine yaptığı gözlemleri birleştirerek bir çıkış yolu aramıştır. Ona göre çıkış geleneğin ıslah edilmesindedir. Klasik ulema Batı’daki Müslüman kuşakların veya bu kültürden etkilenen post-modern gençliğin sorunlarını anlamaktan uzaktır. Batı’daki yeni kuşakların sorunları tasavvuf-ilim yönüyle donanımlı yeni kuşak ulemaca açıklanmalıdır. Aksi halde İslam hem yeni kuşaklar hem de mühtedilerin gözünde, “daha az akıllıların inandığı bir dine dönüşecektir!”.

İslam’ın ancak “iyi temsille” yeni kuşaklara aktarılacağı ve gayri Müslimlerin bu sayede İslam’a gireceği vurgulanıyor. Buna örnek olarak da Hindistan, Anadolu ve Arap Yarımadası’nda İslam’a ilk girişlerin fetihlerden çok sonraları olduğunu gösterir. Ona göre, bugünün İslam cemaatleri-toplumları, maalesef liderlerinin geleneği devam ettirmekten başka idealleri yok veya bu dünyaya yabancılar.

Yazara göre Avrupa’da veya Dünya’nın diğer yerlerinde İslam’a girenlerin artması yanıltıcı olabilir. Çünkü post-modernist din anlayışları nedeniyle klasik İslam anlayışının çok dışında anlayışlar da bu süreçte yayılıyor. Diğer yandan Selefi paradigmanın da bu belirsizlik ortamında güç kazandığı iddia ediliyor.

Çalışma post-modern kültürü anlamamızı kolaylaştırıyor. Teorik tartışmalara girmeden bu kültürün geleneksel toplumları nasıl etkilediğini göstererek yaşadığımız değişimi açıklıyor. Hemen her düzeyde okuyucuya hitap eder, dili anlaşılır.


Bir cevap yazın