Milliyetçi-Muhafazakar Entelijansiya: Yüksel Taşkın

Milliyetçi-Muhafazakar Entelijansiya: Yüksel Taşkın

Sosyoloji-Araştırma

 Milliyetçi-Muhafazakar Entelijansiya; Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına Türk siyasetçi, aydın ve yazarların düşünce dünyasını ve iktidar olma tecrübelerini inceler. 1940’lardan sonrası ele almış. Entellektüel açıdan oldukça doyurucu bir eser. Demokrat Parti, Adalet Partisi, ANAP ve AKP ekseninde inceleme yapılmış. Hem yakın dönem Türk siyasal ve entellektüel hayatını anlamak isteyen hem de bu geleneğin siyaset yapma tarzıyla entellektüel düzeyleri arasındaki ilişkileri öğrenmek isteyen kimseler için çok önemli.

Kitapta ulus-devletçiliğin İslamcıları ve milliyetçileri nasıl şekillendirdiği, İslamcı-Türkçü geleneğin seküler ve katı laik sistem içerisinde nasıl yükselişe geçtiği açıklanır. Bunun iç ve dış nedenleri ve ilgili çevrenin zamanla nasıl bir örtük devletçi refleks geliştirdiği sorgulanmış. Kitabın yer yer sol perspektifi yansıttığı söylenebilir. Ancak genel manada milliyetçi, muhafazakar ve dindar çevrelerin daha iyisini yazana kadar bu tür yayınları baş uçlarında tutmaları gerekir.

Milliyetçi Muhafazakar Dindar liderlerin çoğu zaman popülist siyaset ürettiği, entellektüel gelişim konusunda yeterli düzeyde kafa yormadıkları ve Kemalizm’den yöntem olarak çok şeyi miras aldıkları ileri sürülüyor. Bazı gazeteci ve akademisyenler bu bağlamda analiz edilmiş. İyi bir araştırma inceleme çalışması. Dil de güzel. İleri okumalar için tavsiye edilir.


Not: Bu bağlamda bir analiz için bakınız.

Bir cevap yazın