Kürtler: Basil Nikitine

Etnisite-Milliyetçilik

Kürt tarihi, dili, kültürü ve yaşamı hakkında okunabilecek iyi bir temel kaynak. Ancak unutmamak gerekir ki yazar bu eseri 1940’larda aşiret Kürtleri üzerine yazmıştır. Bilgiler daha çok İran Kürt toplumuna odaklanmıştır. Kürtler üzerine daha derin okumalar yapmak isteyen kimseler için mutlaka görülmesi gereken bir eser.

Günümüz Kürt toplumu üzerine kısa yoldan bir şeyler öğreneyim diyorsanız bu eser yanlış tercihtir. Kolay okunabilecek bir eser. Şunu belirtmek isterim ki bu eser, Kürtler üzerine belirli bir birikime sahip kimseler açısından aşiret düzenindeki Kürtlerin politik-askeri ilişkileri ile modern dönemdeki siyasetleri arasında ilginç benzerlikler bulma fırsatı sunuyor.

Bir cevap yazın