kurtler_izady

Kürtler: Mehrdad R. Izady

Etnisite-Milliyetçilik

Kürt tarihi ve kültürü hakkında bilgi edinebileceğimiz temel kaynaklardan biri Izady’nin bu meşhur kitabıdır. Bilgiler daha çok eski tarihlere aittir. İleri düzeyde araştırmalarda, yakın dönem Kürt toplumunun sosyo-kültürel kodlarını anlamak için okunması gerekir. Belirli bir birikimden sonra okunması durumunda geçmiş-güncel kıyaslamaları yapmamız kolaylaşabilir.

Bir cevap yazın