Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi, Kökenleri ve Gelişimi: Wadie Jwaideh

Etnisite-Milliyetçilik

Iraklı, Arap kökenli bir Profesör olan Jwaideh 1950’ye kadarki Kürt milliyetçi hareketlerin seyrini incelemiştir. İlk baskısı 1961’de yapılmış. Sadece milliyetçilik değil Kürt tarihi hakkında da yapılmış iyi bir kaynak çalışma kabul edilir. Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi, Kökenleri ve Gelişimi kısa bir tarih, kültür ve coğrafya incelemesinden sonra 1850’lerin devamında yaşanan Kürt İsyanlarına ağırlık verir.

1850-1950 arası dönem modern Kürt kimliğinin okunmasına odaklanması açısından önemli. Kitabın asıl odaklandığı konu, tarih boyu aşiretler halinde yaşamış olan Kürtlerin milliyetçiliği keşfetme sürecidir. İlk milliyetçi din-fikir adamları, hareketler ve isyanlar üzerinden yazar aslında Kürtlerin uluslaşma sürecini anlatmaktadır. Kürtlerin yaşadıkları ülkelerde gelişen yeni ulus-devletlerin Kürt milliyetçiliğine etkileri yazar için bir başka önemli problemdir.

Ortadoğu’daki siyasi gelişmeleri ve toplumsal dönüşümleri anlamak için okunabilir. İki Dünya Savaşı ve Arap, Fars, Türklerin ulus-devletleşme süreçlerinde Kürtler üzerinden yaşanılan sıkıntıları analiz etmiş.

Çalışma akıcı bir dile sahip. Kürtler ve Kürt meselesi bağlamında kendini geliştirmek, araştırma yapmak ve derinleşmek isteyen herkesin mutlaka okuması gereken bir eser.

Bir cevap yazın