Çalışmaları

İçindekiler

Makaleler:


Kitap Bölümleri:

3. Modern Kürt Toplumunda Dini Gruplaşma, Kürdoloji I, Yargı, 2016.


Kitap:

1. Çözümden Çatışmaya Kürt Meselesi (2012-2016), Grifon Yay. Ank. 2016

2. Yakın Dönemde Kürtler: Kimlik, Din, Gelenek, Grifon Yay. Ank. 2016


Araştırma:


Diğer Yazılar:

3. “Modernleşme ve Küreselleşme Sürecinde Değişen Kent Kimlikleri: Diyarbakır Gül Şehri Örneği”, Gül Şehri Diyarbakır, İst. 2013.

4. “The passive revolution of Islamists in Turkey”, Open Democracy, 2017 https://www.opendemocracy.net/en/passive-revolution-of-islamists-in-turkey/

6. Kürt Meselesine Güncel Bakış: Hendek ve Operasyonlar, II. Bitlis Sempozyumu,


Videolar:

  1. Kürtler Hendek ve Operasyonlara Nasıl Bakıyor? CNNTÜRK, Akıl Çemberi, 2016

2. Türkiye’de Radikallik Yayılıyor mu? Hizbullah 2016 Mevlid Mitingi Değerlendirmesi