Mehmet Yanmış, Dr.

Trabzonlu bir ailenin altıncı çocuğu olarak 1980 yılında Samsun’da doğdu. 2003’te Uludağ Ünv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 6 yıl MEB’na bağlı okullarda öğretmenlik yaptı. 2010’da Dicle Ünv. Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi oldu. 2013’te İlahiyat Fak. bünyesine geçti. 2013-14 döneminde ABD Louisiana State Unv.’nde bir yıl görev yaptı. Üniversitedeki görevi 2016’da sona erdi. Çalışmalarını serbest olarak sürdürmektedir.

2010’da Uludağ Ünv. SB. Enstitüsü’nde, Bursa halkının mevlit geleneğine ve kutlamalarına bakışı üzerine yaptığı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Bu dönemde ağırlıklı şekilde halk dindarlığı, dindarlık türleri ve 14, 15.’yy. İslam toplumları üzerine okumalar yaptı.

2015’te yine Uludağ Ünv. SB. Enstitüsü, Din Sosyolojisi alanında, Diyarbakır halkının din, gelenek ve modernleşme bağlamında 1980-2012 yılları arasındaki değişimi üzerine doktorasını yaptı. Bu dönemde ise etnisite, Kürtler, kimlik, devlet teorileri, gelenek, göç, sosyal teori konularını çalıştı.

Doktora sonrası ilgi alanları İslam ve Orta Doğu toplumları tarihine yoğunlaştı. Türkiye gündeminin önemli konularında birisi olan PKK ve Hendek süreci üzerine Güneydoğu’da yaptığı alan araştırması dönemin en önemli kaynaklarından birisidir. Aynı süreçte İslam toplumlarındaki İslamofobi konusunda yayınları oldu. Yine ötekileştirilen dini ve kültürel gruplar üzerine okumalarına devam etmektedir.

 

   Göz Atmak İster Misiniz!

Dr. Mehmet Yanmış’ın Bazı Çalışmaları

İslamofobi Batı’da Değil İslam toplumlarında aranmalı

CNN Türk, Akıl Çemberi Prog. Mart 2016. Hendek ve Operasyonlar

Kürtler, İslam, Kimlik ve Gelenek araştırmaları