İnsanın Anlam Arayışı: Viktor E. Frankl

İnsanın Anlam Arayışı: Viktor E. Frankl

Sosyolojiye Giriş

Bu kitap psikolojide alternatif tedavi yollarından biri olan logoterapiye önemli katkıları olan Dr. Frankl tarafından yazıldı. Meşhur Nazi kampı Auschwitz’de geçirdiği yıllardaki deneyimlerine genişçe yer verdiği eser aynı zamanda teknik terapi bilgilerini de içeriyor. Bunun yanında dil gayet sade ve anlaşılır. Her düzeyden okuyucuya hitap ediyor.

Doktor Nazi kamplarında bile ancak “hayatına anlam yükleyenlerin” yaşamlarını devam ettirebildiğini tespit etmiştir. Ona göre ilaçla yapılan tedavilerin geneli gereksizdir. Bir insan psişik sorunlar yaşıyorsa temel neden mutsuz olması ve hayatının bir anlamının olmamasıdır. Yazar, işsizlik, uyuşturucu, boşanma, intihar girişimi gibi örneklerden hareketle insanın asıl krizi varoluşsal anlam boşluğuyla yaşadığını dile getiriyor. Bazı klinik vakaları anlatması kitabın okunuşunu kolaylaştırıyor. Elbette psikolojinin ilaç tedavisi ve klasik terapilerini tamamen reddetmiyor. Ancak bunların hayatına anlam yükleyememiş, mutlu olmayan bireylere çare olamayacağını ileri sürüyor.

Dr. Franlk insanın anlam krizinin modern yaşamla derinleştiğini söylüyor. Ona göre insanın yalnızlaşması ve dertleşeceği, nasihat alacağı, hayatı anlamlı kılacak yakın ilişkileri sürdüreceği çevresinin kızla değişmesi boşluğa düşmesinin bir nedenidir. Terapistin bu boşluğu doldurması konusunda hastaya yardımcı olması gerekir.


Bir cevap yazın