Teoriler, Kavramlar ve Metaforlar

Grup Kapanması

Kavramlar-Metaforlar

Hemen her yerde kendisini toplumun geri kalanından ayrıştırıp grup kapanması yaşayan topluluklar görülebilir. Giddens, dini ve etnik grupların etno-centric bir düşünce geliştirerek kendisini diğer gruplardan her açıdan üstün görmesini ve bunlarla sosyo-ekonomik ilişkilerini sınırlandırmasını “grup kapanması” (enclave) şeklinde tanımlar. Kapanan grupların, dışarıdaki kimselerin yabancı, barbar, ahlaki ve zihinsel bakımdan aşağıda oldukları yönünde bir inanç geliştirdiklerini belirtir [1].

Dini, etnik, kültürel veya ekonomik açıdan kendisini diğer gruplardan üstün gören grupların yanında ötekileştirildiği için de içeri kapanan gruplar görmek mümkündür. Bu açıdan grup kapanması nedir? sorusu farklı bir anlam kazanır. Herhangi bir grup ya dışlandığı için ya da kendisini toplumdan daha ahlaklı, dindar, vatanperver.. gördüğü için toplumdan ayrışabilir. İki durumda da “grup kapanması” yaşanır. Birinde dışlama ve toplumun zorlamasıyla alt-grup içine kapanır. Diğerinde de bilinçli bir kapanma söz konusudur. Kimlik, göç, ötekileştirme tartışmalarında bunların örneklerini görebiliriz.


Kaynaklar:

[1]


Bir cevap yazın