Çağdaş İslami Akımlar: Mehmet Ali Büyükkara

Çağdaş İslami Akımlar: Mehmet Ali Büyükkara

Din Sosyolojisi

Dünya ve Türkiye’de 1900’ler sonrasında ve günümüzde Çağdaş İslami Akımlar tarihsel dayanakları, modernleşme konusundaki fikirleri, bunların tasnifleri, liderlerin temel felsefesi bu eserde bulunabilir. Maalesef eser yazarın uzmanlık alanından dolayı daha çok Mezhepler Tarihi alanında biliniyor. Ancak konu büyük oranda Din Sosyolojisinin ilgi alanında.

Ülkemizde ilahiyatçı sosyologlar ne yazık ki bu tür ülke sınırlarını aşan konular konusunda çalışmaya istekli görülmüyor. İslam toplumlarına yönelik çalışmalar ağırlıklı şekilde bu ülkelerden gelen genç araştırmacılara kalıyor. Oysa ülkemizdeki dini grupları daha iyi anlayabilmek için bunların hangi geleneğe oturduklarını görmek gerekir. Yine, Dünya’daki dini grupları tanımak yerli gruplar üzerine analizlerimizi güçlendirecektir. Türk din sosyolojisinin sınırlarını aşması için bu konulara ağırlık vermesi gerekecek. Böylece saygınlığı da artacaktır.

Daha önce dini gruplaşmalarla ilgili okumalar yapmayan kimseler için oldukça yoğun bir bilgi bombardımanı var. Bir defada okunup bırakmak yerine tekrar tekrar dönüp bakılacak kaynak bir eser. Elbette ana bölüm sosyolojik temele oturmuyor ancak son iki bölüm psiko-sosyal açıdan gayet iyi yazılmış. Yazar farklı anlayışlara sahip Selefiler, ek-Kaide, Vehhabiler, hadisleri reddeden modernistler, gelenekçiler, sufiler konusunda bilgi verirken oldukça objektif bir dil kullanmaya çalışmış.

Önemli bir özelik de, günümüzde ilişkilerini merak ettiğimiz bir çok dini grubun tarihi-ideolojik ortak ve farklı noktalarını anlamamıza olanak sağlaması. Son iki bölümde ülkemizdeki dini gruplaşmanın psiko-sosyal sebepleri ele alınmış. Modernleşme yanlısı grupların handikapları incelenmiş. Çağdaş İslami Akımlar derken bütün grupların bir anatomisi çıkarılıyor. Herkese tavsiye edilir.

Not: Bu eserden önemli ölçüde faydalanılarak hazırlanan Dünya ev Türkiye’deki dini gruplar analizi için bakabilirsiniz.


Bir cevap yazın