Batı Düşüncesi-Felsefi Temeller: Kasım Küçükalp-Ahmet Cevizci

Batı Düşüncesi-Felsefi Temeller: Kasım Küçükalp-Ahmet Cevizci

Favori Kitaplar, Sosyal Teori

Türkiye’de felsefenin en büyük problemlerinden biri, eserler ve konuşmalarda yakın zamana kadar kullanılan ağır-anlaşılmaz dildi. Bu durum biraz felsefenin kendine has özellikleriyle ilişkili olsa da daha çok bu camianın eksikliği idi. Şimdilerde bu problem çözülüyor.

Ahmet Cevizci ve Kasım Küçükalp hocalar anlaşılmaz felsefi dili yumuşatma konusunda ciddi emek verdiler. Cevizci hoca ve başka diğerleri çoğu felsefeci tarafından “köylü felsefesi yapıyorlar” gibi kaba ifadelerle eleştirilse de çalışmaları bunlara gerekli cevabı verir niteliktedir. Okunup anlaşılması kolay, sistematiği iyi oturtulmuş bu eser alt yapısı olan kimseler için ilk tavsiye edilebilecek kaynaklardan biri.

Modern Batı Düşüncesi denildiğinde akla ne gelir, bunun kısa tarihsel serüveni nasıldır ve bunun en karakteristik özellikleri nelerdir? sorularının cevabını bu cep boy eserde bulabilirsiniz (240 sh). Birçok kavramı bu eserde daha iyi anlayacak, güncel hayatımızdaki modernleşme izlerini kavramanız kolaylaşacaktır.

Sosyoloji alanında çalışanların bu tür kitapları göz ardı etmemesi gerekir. Entelektüel katkı sağlayan bir eser. Sosyal teori okumadan alanda gelişmek mümkün olmadığı gibi Modern Batı Düşüncesi temelleri bilinmeden de sosyal teoriyi anlayamayız.


Bir cevap yazın