Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar

Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar: Handan Çağlayan

Etnisite-Milliyetçilik

Kitap PKK’den hareketle Kürt toplumunda kadının konumunu ve dönüşümünü incelemiş. Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar- Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu PKK ve Kürtler hakkında çok önemli bilgiler barındırıyor. İyi bir alan araştırması.

 Modern Kürt toplumunda kadının rolünün annelikten yoldaşlığa değişimi, Kürt ulusalcı hareketin buna etkileri iyi bir alan çalışmasıyla ele alınmış. Araştırma PKK ve onun güdümündeki siyasal hareketlerle STK’larda görev almış kadınlar üzerine yapılmış. Tek yönlü bir çalışma değil. Objektif davranılmaya çalışılmış olması eseri değerli kılıyor. Yeterli düzeyde mülakat metni eseri hem okunabilir kılıyor hem de bayağılaştırmıyor.

Kürt çalışmaları yapacak kimseler için yöntem-teknik ve kavramsal düzeyde yol gösterici bir kitap. Yazarın benzer konularda başka ortak-bireysel çalışmaları da görülebilir. Yine, devletin aynı konuya bakışını yansıtacağını düşündüğüm, ilk olarak Polis Akademisi Yayınlarından çıkan, “Semboller, Aktörler: PKK’da Kadınlar” kitabı tavsiye ederim.

Bir cevap yazın